Jazyk
• Slovensky
• English

Menu Export
• Úvod
• Slovensko
• Čechy
• Obch.listy
• Banky
• Komory
• Inštitúcie Eur.
• Inštitúcie ost.
Vzdelanie
• Encyklopédie
• Offshore
• Právo
• Poistenie
• Preprava
• Colnice
• Ministerstvá
• Vyhľadáče
• Spravodajstvo
• Výstavy
• Kontakt

Zahraničné veµtrhy a výstavy

Mnichov (SRN) - ISPO
mezinárodní veletrh sportovního zboµí a sportovní módy
Singapur (SINGAPUR) - ASIAN AEROSPACE
mezinárodní výstava letectví a obranné technologie
Dusseldorf (SRN) - CPD
mezinárodní oděvní veletrh
Paříµ (FRANCIE) - EXPOBOIS
mezinárodní výstava dřevoobráběcích strojů a zařízení
Abú Dhabi (SAE) - MIDDLE EAST DENTEX ´98 16. - 19.2.
Veletrh je zaměřen na zařízení pro stomatologii, chirurgostomatologii, ortodontické a protetické přístroje, vysoce kvalitní stomatologické nástroje pro kliniky i laboratoře, rentgeny, operační lampy, výplňové materiály, implantáty, stomatologické modely pro výuku, atd.

Org.: Emirates Exhibition Services, P. O. Box 43697, Abu Dhabi, U. A. E., tel.: 00971/2/795444, fax: 795136
Abú Dhabi (SAE) - MIDDLE EAST HEALTH ´98 16. - 19.2.
Výstava je zaměřena na lékařské přístroje, chirurgické nástroje, zařízení nemocnic, vybavení pro radiologii a fyzioterapii, zdravou výµivu, dia potraviny, farmaceutické výrobky, uniformy, nábytek pro nemocnice, učebnice, sluµby, atd.

Org.: Emirates Exhibition Services, P. O. Box 43697, Abu Dhabi, U. A. E., tel.: 00971/2/795444, fax: 795136
(Pramen: ZÚ Abú Dhabi)
Karáčí (PÁKISTÁN) - PAKISTAN INTERNATIONAL TRADE FAIR ´98 22. - 28.2.
mezinárodní obchodní veletrh
Uzávěrka přihlá±ek 10. ledna 1998!
Org.: Event and Conference International Ltd., Suite No. 214, 2nd Floor, Hashoo Centre, Abdullah Haroon Road, Karachi - 74400, Pakistan, tel.: 0092/21/7772087, fax: 7772089
(Pramen: ZÚ Karáčí)
Bombaj (INDIE) - OIL & GAS INDIA ´98
průzkum a produkce, rafinace, sluµby
Bliµ±í informace: Nowea International GmbH, P. O. Box 104506, D - 40001 Duesseldorf, Germany, tel.: 0049/211/456002, fax: 4560 740 nebo Intech Trade Fair Marketing Co. Pvt. Ltd., A - 35, 1st Floor, Street No. 2, MIDC-Marol, Andheri (East), Mumbai 400 093, India, tel.: 0091/22/835 0570, fax: 835 0575
Bombaj (INDIE) - POWER & ENERGY/NUTEC ´98
elektrárny a energetická zařízení, náhradní zdroje energie, distribuce energie, generátory, jaderné technologie
Bliµ±í informace: Nowea International GmbH, P. O. Box 104506, D - 40001 Duesseldorf, Germany, tel.: 0049/211/456002, fax: 4560 740 nebo Intech Trade Fair Marketing Co. Pvt. Ltd., A - 35, 1st Floor, Street No. 2, MIDC-Marol, Andheri (East), Mumbai 400 093, India, tel.: 0091/22/835 0570, fax: 835 0575
Bangalore (INDIE) - STONEX INTERNATIONAL ´98
granit, mramor, brusné stroje, diamantové nástroje, důlní zařízení
Bliµ±í informace: Indian Granitiers Association (IGA), HRK Building, 8th Main, 9th Cross, Shivanagar, Rajajinagar, Bangalore 560 010, Karnataka, India, tel.: 0091/80/335 7758, fax: 225 9843
(Pramen: GK Bombaj)


b ř e z e n

Káhira (EGYPT)
mezinárodní v±eobecný veletrh
Hannover (SRN) - CeBIT
mezinárodní vel. kanc.,informační a telekom. techniky
Panama - EXPOCOMER
mezinárodní v±eobecný strojírenský veletrh
Birmingham - PAKEX
mezinárodní veletrh obalovací techniky
Moskva (RUSKO) - MOSBUILD
mezinárodní stavební výstava
Maniala (FILIPÍNY) - Metalworking, Woodworking and Packaging
mezinárodní strojírenský veletrh
Bilbao (©PANĚLSKO) - BIEHM
mezinárodní veletrh obráběcích strojů
Istanbul (TURECKO) - AQUA-TECH´98 26. - 29. 3.
Mezinárodní veletrh je zaměřen na pitnou vodu, upravenou vodu, odpadovou vodu, dopravu, distribuci a úpravu vody, automatizované sledování kvality a poradenství.
Zdroje pitné vody se postupně stávají strategickou záleµitostí a předmětem mezinárodních politických a ekonomických vztahů. Vedle know-how, technologií, zařízení na výrobu, úpravu a či±tění vody je dnes samotná voda obchodním artiklem. Turecko je jednou z mála zemí, které mají dostatečné vodní zdroje, dokonce s potenciálem zásobovat sousední, na vodu chud±í státy. Plocha zavlaµované půdy v Turecku se má do roku 2000 v souvislosti s vládou organizovanými projekty, převáµně v jihovýchodní Anatolii, zdvojnásobit. Navíc otázka či±tění odpadních vod se dostává mezi aktuální témata politického µivota země. Podle odhadů odborníků se mají dovozy pro vodní hospodářství v následujících letech zvy±ovat o 20 % ročně, z toho progresivní technologie mají představovat 70 % hodnoty.
(Pramen: ZÚ Ankara)
Org.: FGS Fuarcilik AS, Celiktepe, Inonu Cad. No. 11/3, 80650 4.Levent - Istanbul, tel.: 0090/212/2828 808, fax: 2812 713, E-mail: fgsfuar@superonline.com
Cluj-Napoca (RUMUNSKO) - FORESTA´98 25. - 28. 3.
První specializovaná mezinárodní výstava dřevařského průmyslu.
Zájemci o účast na této výstavě se mohou obrátit na obchodní, průmyslovou a zemědělskou komoru v Cluji.
(Pramen: ZÚ Bukure±»)
Kontakt: Cluj Chamber of Commerce, Industry Agriculture, Str. Horea 3, 3400 Cluj-Napoca, tel.: 0040/64/43254, fax: 432 800.
Kuala Lumpur (MALAJSIE) - MACHINETOOL MALAYSIA ´98 25. - 29. 3.
12. ročník mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů.
(Pramen: ZÚ Kuala Lumpur)
Kontakt: Overseas Exhibition Services Ltd., 11 Manchester Square, London W1M 5AB, UK, tel.: 0044/171/4861951, fax: 4138277, Eliza Hamze.
Riga(LOTY©SKO) - BALTIC STYLE & VOGUE 5. - 8. 3.
Specializovaný veletrh módy a krásy.
(Pramen: Dopis organizátora)
Org.: Creatio International Exhibitions, Kugu Street 26 -314, LV - 1048 Riga, Latvia, tel.: 00371/7860047, fax: 7860006, Aija Gajevska.


d u b e n

Hannover (SRN) - MESSE
mezinárodní průmysl. veletrh
Budape±» (MAĎARSKO) - AQUA THERM
mezinárodní veletrh vytápění, větrací a
Lipsko (SRN) - AUTOMOBIL
mezinárodní veletrh automobil. průmyslu
Mahón (Menorca) - EURO-BIJOUX & ACCESORIES-SEBIME
mezinárodní veletrh výrobců biµuterie
Org.: SEBIME, tel.: 0034/71/360 313, 360 856, fax: 360 566
Tel Aviv (IZRAEL) - EUROPE - ISRAEL ´98 25. - 28.4.
obchodní veletrh bude zaměřen na telekomunikační zařízení, výpočetní techniku, laboratorní vybavení, keramické výrobky pro farmaceutický průmysl, nábytek, µivotní prostředí atd.

(Pramen: ZÚ Tel Aviv)
Organizátor: LGTLTD, 4504/4505 Twin Towers 2, 35 Jabotinsky Street, Ramat Gan, Tel Aviv, tel: 00972/3/751 9943, fax: 7519870
Hanoj(Vietnam) - VIETNAM EXPO ´98 3. - 7. 4.
mezinárodní obchodní veletrh
Tento veletrh patří mezi největ±í a nejvýznamněj±í propagační akce ve Vietnamu. Předpokládaná výstavní plocha je 17 000 m2 a očekává se účast více neµ 500 vystavovatelů. Veletrh je zaměřen na strojírenství, zpracovatelský průmysl, elektrotechniku, spotřební zboµí, ochranu µivotního prostředí a turistiku. Speciální nabídka pro české vystavovatele spočívá v 15% slevě za pronájem standardních výstavních stánků, pokud těchto stánků bude 10. Při vy±±ím počtu stánků neµ 10 nebo při skupinové účasti pod hlavičkou České republiky je organizátor připraven poskytnout dal±í výhody.
Standardní ceny (bez slevy) za pronájem výstavní plochy jsou následující:
- standardní stánek (9 m2) - 2 450,-- USD
- volná výstavní plocha vnitřní - 180,-- USD/m2
- volná výstavní plocha venkovní - 70,-- USD/m2
Tato nabídka je výsledkem jednání ZÚ Hanoj a Vinexadu a jejím cílem je zatraktivnit podmínky účasti pro české vystavovatele tak, aby Česká republika mohla vytvořit samostatnou a ucelenou expozici. Účast na tomto veletrhu by mohla být pro řadu českých firem vhodnou příleµitostí k prezentaci svých výrobků a navázání nových kontaktů. Uzávěrka přihlá±ek je 15. února 1998!

(Pramen: ZÚ Hanoj)
Org.: VINEXAD, 9 Dinh Le, Hanoi - Vietnam, tel.: 0084/4/8255546, fax: 8255556
Osaka (JAPONSKO ) - OSAKA INTERNATIONAL TRADE FAIR´98 24. - 29.4.
Veletrh spotřebního zboµí
Organizátor veletrhu nabízí 6 vystavovatelům bezplatnou účast a dal±ím dotaci ve vý±i 110 000 JPY na instalaci kaµdého stánku (celkem max. 660 000 JPY).
(Pramen: ZÚ Tokio)
Přihlá±ky je moµno zaslat na ZÚ Tokio. Uzávěrka přihlá±ek je koncem leto±ního roku.
Kontakt: Embassy of The Czech Republic, 16 - 14 Hiroo 2-chome, Shibuya - ku, Tokyo 150, Japan, tel.: 0081/3/34008122-3, fax: 34008124
Kuala Lumpur (MALAJSIE)- KL INTERNATIONAL GIFT FAIR´98 30.4. - 3.5.
3. ročník mezinárodního veletrhu dárkových předmětů, papírnictví a dekoračních předmětů
Bliµ±í informace lze získat přímo u organizátora veletrhu, případně prostřednictvím na±eho ZÚ.
Uzávěrka přihlá±ek je 1. února 1998!
(Pramen: ZÚ Kuala Lumpur)
Org.: FORUM Exposition Sdn. Bhd., 84 2Flr. Jln Tun Sambanthan, Brickfield, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia, tel.: 0060/3/273 1988, fax: 273 4435 nebo Embassy of the Czech Republic, 32 Jalan Mesra off Jalan Damai, 45000 Kuala Lumpur, Malaysia, tel.: 0060/3/2427185, fax: 2412727.
Dµidda(SAÚDSKÁ ARÁBIE ) 11. - 15.4.
První mezinárodní veletrh zaměřený na náhradní díly, speciální vybavení, doplňky a zařízení pro údrµbu v automobilovém průmyslu. ®ádané jsou zejména výfukové tlumiče, mazivo a filtry.
(Pramen: ZÚ Rijád)
Kontakt: Al-Harithy Company for Exhibitions, 1 Battersea Bridge Rd., GB – London, SW11 3BG,tel.: 0044/171/223 3431, fax: 228 4229, attn. Denise Brooks, e-mail: ACExpos@aol.com.
Bangalore (INDIE) - INDIAN HANDICRAFTS AND GIFTS FAIR 11. - 14.4.
Výstava ze zaměřením na výrobky lidových řemesel a na dárky.
(Pramen: Indické velvyslanectví Praha)
Org.: 0091/11/614 6144.


k v ě t e n

Moskva (RUSKO) - OBUV
mezinárodní veletrh obuvi, strojů a zařízení
Budape±» (MAĎARSKO) - INDUSTRIA
mezinárodní strojírenský veletrh
Nikosia (KYPR)
mezinárodní v±eobecný veletrh
Bratislava (SLOVENSKO)- CONECO
mezinárodní stavební veletrh
Plovdiv (BULHARSKO)
mezinárodní veletrh spotřebního zboµí , strojů a technologií
Berlín (SRN)- ILA
letecký veletrh
Libanon (LIBANON)- PROJECT LIBANON
mezinárodní výstava stav. technologií, mat., strojů a zařizení
Bologna (ITÁLIE) - LINEAPELLE
mezinárodní veletrh obuvi a galanterie
Peking (CHINA) - CHINA LOGISTICS '98 25. - 29.5.
Veletrh vojenské logistiky
Chicago (USA) - FMI SHOW 3. - 6. 5.
expozice potravinářského průmyslu
Cena - USD 29,25 za 1 čtvereční stopu vystavovacího prostoru.
Uzávěrka přihlá±ek 15. prosince 1997!
(Pramen: ZÚ Washington)
Kontakt: Ms. Jennifer Steele, tel.: 001/202/429 8220, fax: 429 4559, E-Mail: jsteele@fmi.org
Sankt Petěrburg (RUSKÁ FEDERACE) - TRANSTEC ´98 12. -15. 5.
mezinárodní výstava zaměřená na dopravní problematiku
V průběhu konání se uskuteční i jednodenní konference, na níµ budou mj. prezentovány vládní programy obnovy a modernizace dopravní infrastruktury v Ruské federaci. Jde o integrované systémy silniční, µelezniční, námořní, říční, letecké a potrubní dopravy včetně logistických center a terminálů, dále městské hromadné dopravy včetně metra a o signalizační a bezpečnostní zařízení. Konferenci pořádá Ministerstvo dopravy RF. Organizátor výstavy a konference by uvítal rozsáhlou účast českých podniků.
(Pramen: ZÚ Moskva)
Kontakt: Dolphin Exhibitions, 112 High Street, Blideston, Suffolk IP7 7EB, England, tel.: 0044/1449/741 801, fax: 0044/1449/471 628
Bukure±» (RUMUNSKO) - CER-GLASS ´98 21. - 27. 5.
První ročník mezinárodní specializované výstavy zaměřené na zařízení, technologie, suroviny a výrobky sklářského, keramického průmyslu a výrobu porcelánu.
Koná se v bukure±»ském výstavním centru Romexpo.
Termín uzávěrky přihlá±ek je 15. února!

(Pramen: ZÚ Bukure±»)
Org.: Romexpo, 71331 Bucharest - Romania, 65-67 Marasti Blvd., P.O.Box 32-3, tel.: 0040/1/2224356, 2226001, fax: 0040/1/2226169, 3128400.


č e r v e n

Moskva (RUSKO) - WORLD FOOD
mezinárodní výstava potr. , nápojů a obal. techniky
Kijev (UKRAJINA)
mezinárodní zeměděl. a potrav. veletrh
St. Petěrburk (RUSKO) - BALTICA
mezinárodní v±eobecný veletrh
Poznaň (POLSKO) - 70.MTP
mezinárodní technický veletrh
Skopje (MAKEDONIE) - INTER. COSUMER GOODS
mezinárodní veletrh spotř. zboµí
Chengdu (ČÍNA)
mezinárodní stroj. veletrh


č e r v e n e c

Bogota (KOLUMBIE) - FIB
mezinárodní v±eobecný veletrh


s r p e n

Nitra (SLOVENSKO) - AGROKOMPLEX
mezinárodní zeměděl. veletrh
Izmir (TURECKO) -
mezinárodní v±eobec. veletrh
Dama±ek (SÝRIE) - ITF
mezinárodní v±eobec. veletrh


z á ř í

Plovdiv (BULHARSKO)
mezinárodní technický veletrh
Soluň (ŘECKO) - TIF
mezinárodní v±eobecný veletrh
Záhřeb (CHORVATSKO)
mezinárodní v±eobecný veletrh
Farnborough - AEROSPACE EXHIBITION
mezinárodní výstava letecké techniky
Frankfurt n. Mohanem (SRN) - AUTOMECHANIKA
mezinárodní veletrh autopřísl., zařízení autodílen, čerpacích stanic
Gőteborg (©VÉDSKO) - DAGENS HUSHALL
mezinárodní veletrh spotřebního zboµí
Bari (ITÁLIE) - FIERA DEL LEVANTE
mezinárodní v±eobecný veletrh
Birmingham (VELKÁ BRITÁNIE) - IPEX
mezinárodní veletrh polygrafie, tiskařské techniky a papíru
Gent (BELGIE) - ČR "čestný host"
mezinárodní v±eobecný veletrh
Johannesburg (JAR) - ELECTRA MINING AFRICA
mezinárodní veletrh těµební techniky a zařízení, energ. a v±eobec. stroj.
New Delhi (INDIE) - POWER GEN
mezinárodní výstava energetiky
Almaty (KAZACHSTAN) - KAZBUILD
mezinárodní stavební veletrh
HO ČI MINOVO MĚSTO (VIETNAM) - EPM
mezinárodní strojírenský veletrh
Madrid (©PANĚLSKO)- BISUTEX 18. - 22.9.
národní veletrh biµuterie a doplňků
Org.: INFOIFEMA, tel.: 0034/1/722 51 80, 722 50 00, fax: 722 58 01
Barcelona (©PANĚLSKO) - EXPOHOGAR 10. - 14.9.
mezinárodní výstava dárkových předmětů a zboµí pro domácnost
Org.: Fira de Barcelona, tel.: 0034/3/233 20 00, fax: 233 20 12
Sao Paulo (BRAZÍLIE) - CS MAQ 8. - 11.9.
veletrh se zaměřením na suroviny, pomocné materiály, polotovary a doplňky pro strojírenství, průmyslová zařízení, sluµby, atd.

(Pramen: CzechTrade Sao Paulo)
Org.: ABIMAQ, Rua Ministro Nelson Hungria 239 - Cj. 04, 05690-050 - Sao Paulo, Brazil, tel.: 0055/11/844 9111, fax: 844 9121
Bombaj (INDIE) - HEALTH & MEDICARE INDIA ´98
léčiva, laboratorní vybavení, rehabilitační zařízení, zařízení a materiály pro nemocnice, zdravotnické potřeby
Bliµ±í informace: Nowea International GmbH, P. O. Box 104506, D - 40001 Duesseldorf, Germany, tel.: 0049/211/456002, fax: 4560 740 nebo Intech Trade Fair Marketing Co. Pvt. Ltd., A - 35, 1st Floor, Street No. 2, MIDC-Marol, Andheri (East), Mumbai 400 093, India, tel.: 0091/22/835 0570, fax: 835 0575


ř í j e n

Graz (RAKOUSKO) - HERBSTMESSE
mezinárodní v±eobecný veletrh
Poznaň (POLSKO) - POLAGRA
mezinárodní zemědělský veletrh
Teherán (IRÁN) - ITF
mezinárodní v±eobecný veletrh
Bukure±» (RUMUNSKO) - TIB
mezinárodní technický veletrh
Atheny (ŘECKO) - DEFENDORY INTERNATIONAL
mezinárodní veletrh vojenské techniky
Paříµ (FRANCIE) - SIAL
mezinárodní potravinářský a nápojový veletrh
Düsseldorf (SRN) - PLASTICS+RUBBER
mezinárodní veletrh obalů a plastových materiálů
Bologna (ITÁLIE) - CERSAIE
mezinárodní výstava staveb. keramiky
Kodaň (DÁNSKO) - INDUSTRI MESSE
mezinárodní průmyslový veletrh
Muscat (OMÁN)
mezinárodní v±eobecný veletrh
Santiago De Chile (CHILE) - FISA
mezinárodní v±eobecný veletrh
®eneva (©VÝCARSKO) - WORLDAID
mezinárodní výstava technické kooperace a humanitární pomoci
Hanoi (VIETNAM) - Internat. Fair of Industry Products
mezinárodní strojírenský veletrh
Bilbao (©PANĚLSKO) - BISUTERIA 17. - 19.10.
národní veletrh biµuterie, dárků a módní doplňků
Org.: Feria Internacional de Bilbao, tel.: 0034/4/439 60 66, fax: 442 42 22
Helsinky (FINSKO) - FINN TEC´98 6. - 9.10.
Technický veletrh se zaměřením na obráběcí stroje a nástroje.
(Pramen: ZÚ Helsinky)
Org.: FINNEXPO, The Finnish Fair Corporation, Helsinki Fair Centre, Messuaukio 1, P. O. Box 21, FIN - 00521 Helsinki, tel.: 00358/9/15091, fax: 142358.
Bombaj (INDIE) - MACHINE INDIA ´98
obráběcí stroje, průmyslová strojní zařízení, automatizace výroby, pneumatické a hydraulické systémy, atd.
Bliµ±í informace: Nowea International GmbH, P. O. Box 104506, D - 40001 Duesseldorf, Germany, tel.: 0049/211/456002, fax: 4560 740 nebo Intech Trade Fair Marketing Co. Pvt. Ltd., A - 35, 1st Floor, Street No. 2, MIDC-Marol, Andheri (East), Mumbai 400 093, India, tel.: 0091/22/835 0570, fax: 835 0575
Bombaj (INDIE) - WELDEX INDIA ´98
svářecí elektrody a jiné vybavení, řezání autogenem, ochranné pomůcky, pomocné materiály
Bliµ±í informace: Nowea International GmbH, P. O. Box 104506, D - 40001 Duesseldorf, Germany, tel.: 0049/211/456002, fax: 4560 740 nebo Intech Trade Fair Marketing Co. Pvt. Ltd., A - 35, 1st Floor, Street No. 2, MIDC-Marol, Andheri (East), Mumbai 400 093, India, tel.: 0091/22/835 0570, fax: 835 0575


l i s t o p a d

Düsseldorf (SRN) - MEDICA
mezinárodní veletrh zdravotní techniky
Singapur - METAL ASIA
mezinárodní strojírenský veletrh
San Salvador (SALVADOR) - FIS
mezinárodní v±eobecný veletrh
Basilej (©VÝCARSKO) - SWISSTECH
mezinárodní průmyslový veletrh
Adis Abeba (ETIOPIE) - ACHITF
mezinárodní v±eobecný veletrh
Paříµ (FRANCIE) - MIDEST
mezinárodní stroj. veletrh subdodavatelských produktů
Přemy±l (POLSKO) - PŘEMY©SKÁ BRÁNA ´97 27. - 29.11.
Výstava je zaměřena na stavebnictví, nábytek, osvětlení, sklo, keramiku, koberce, audio - video techniku, oděvy, obuv a kosmetiku.
(Pramen: GK Katovice)
Organizátor: Niezalezne Forum Prywatnego Biznesu, Region Przemysl, 37 - 700 Przemysl, Rynek 26, tel/fax: 0048/16/6788527
Jönköping (©VÉDSKO) - ELMIA SUBCONTRACTOR 11. - 14.11.
obchodní veletrh subdodavatelů pro strojírenství
(Pramen: ZÚ Stockholm)
Organizátor: Elmia AB, P. O. Box 6066, SE - 450 06 Jönköping, Sweden, tel: 0046/36/152000, fax: 164698
Tunis (TUNISKO) - THE PROFESSIONAL TEXTILE and CLOTHING EXHIBITION 12. - 15.11.
mezinárodní výstava textilu a odívání
(Pramen: Svaz průmyslu a dopravy)
Organizátor: Societe des Foires Internationales de Tunis S. A., B. P. No 1 - 2015 Le Kram, Tunis, Republique Tunisienne, tel: 00216/1/730 111, fax: 730666

p r o s i n e c

Kuala Lumpur (MALAJSIE) - TECHNOPARK 2000 4. - 7.12.
Výstava je zaměřena na stavební materiály, nábytek, bezpečnostní systémy, ventilace, klimatizace, stropní systémy atd.

(Pramen: ZÚ Kuala Lumpur)
Organizátor: AMB Exhibitions Sdn Bhd, 25 1st Floor, Jalan Tun Sambanthan 4, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia, tel: 0060/3/273 6328, fax: 2736388