Jazyk
• Slovensky
• English

Menu Export
• Úvod
• Slovensko
• Čechy
• Obch.listy
• Banky
• Komory
• Inštitúcie Eur.
• Inštitúcie ost.
Vzdelanie
• Encyklopédie
• Offshore
• Právo
• Poistenie
• Preprava
• Colnice
• Ministerstvá
• Vyhľadáče
• Spravodajstvo
• Výstavy
• Kontakt

Spravodajstvo na internete
zoznam novin, spravodajskych agentur, magazinov  pristupnych na internete

Slovenska domena SK, ceska domena CZ, svet

Slovenska domena SK

Tlacove agentury Denniky Casopisy Elektronicke casopisy Regionalne a ostatne

Tlacove agentury

Denniky

Casopisy

 • Časopis Armády Slovenskej republiky - Armáda, technika, letectvo, história.
 • Csallóköz - ®itný ostrov - Regionálny týµdenník, vydáva Vydavateµstvo NAP, Dunajská Streda.
 • Dilema - Mesačník o tom podstatnom, čo sa v spoločnosti deje. Nie len o politike.
 • Domino Efekt - Nesamoregulované noviny.
 • Domino Fórum - Týµdenník, venujúci sa politike a kultúre.
 • Euroforum - Časopis na integráciu Slovenska do Európskej únie
 • Fakty   - Mozaika názorov a informácií.
 • Hlas robotníkov - Týµdenník robotníkov.
 • Horehronie   - Časopis občanov Brezna, Horehronia a Stredného rudohoria.
 • Komárňanské listy - Občiansky týµdenník, vydáva COM-MÉDIA spol. s r.o.
 • Liptov   - Regionálny týµdenník - aktuálne informácie z regiónu Liptova, súčasné dianie v mestách, kultúra, ±portové spravodajstvo.
 • Mobil - časopis pre lep±iu komunikáciu     - Spotrebiteµský mesačník o mobilnej telekomunikácii v Čechách a na Slovensku, v±etko o GSM, NMT, pageroch, bez±núrových telefónoch, sluµbách spoločností EuroTel, Globtel a Paegas, aktuálny prehµad v±etkých telefónov na trhu, SMS brána zdarma.
 • Moment   - Momentálne najpútavej±í časopis.
 • Necenzurované noviny - Čechy a Slovensko z pohµadu amerických emigrantov.
 • Non profit - Mesačník pre tretí sektor.
 • Novo Med Info - Časopis regionálnej lekárskej komory v Nových Zámkoch.
 • Nový Obchodník - Odborný informačný dvojmesačník výrobcov, distribútorov, veµkoobchodu, maloobchodu v Slovenskej republike a v Českej republike z oblasti módneho odevu, bielizne, metrového textilu atď.
 • Petrµalské Noviny   - Noviny v±etkých Petrµalčanov.
 • Podbrezovan   - ZP a.s - NEWS - firemné noviny ®eleziarne Podbrezová a.s.
 • Poµnohospodár - Časopis pre poµnohospodárov.
 • Poµnohospodár - Dvojtýµdenník Slovenskej poµnohospodárskej univerzity v Nitre.
 • Poµovníctvo a rybárstvo - Mesačník pre poµovníkov a rybárov.
 • Rádioµurnál SZR - Stránka rádioamatérskeho časopisu Slovenského zväzu rádioamatérov.
 • Roscom X-Press - Distribúcia časopisov v USA.
 • Roµnícke Novinky - Časopis pre vidiek.
 • Severka - Trampský časopis, tramping, príroda, muzika, literatúra, kamarátstvo a veci s tým súvisiace.
 • Slovak Fashion Magazine - FASHION - prvý slovenský magazín na internete, live prenos obrazu a zvuku, móda, textil, obuv, prehliadky, modeling, fotografia, ±koly, fashion designéri, katalóg firiem, rozhovory, trh práce.
 • Sojabulletin
 • Spi±ský Kurier - Noviny pre Spi±iakov - týµdenník.
 • Test - spotrebiteµský časopis - Testy výrobkov, poradne, informácie, zábava.
 • Textilµurnál - Odborný časopis pre textilný a odevný priemysel.
 • The Slovak Spectator
 • Tradeforum - Časopis na podporu zahraničného obchodu.
 • Vitae - Humor, múdrosti, aforizmy. Dozviete sa niečo o reči tela v komunikácii medzi µudmi.
 • Watt + i  
 • ®ilinský večerník - Týµdenník ®ilinského kraja.
 • Zmena - Politicko-spoločenský spoločenský týµdenník.

Elektronicke casopisy

 • AGRIonline-SLOVAKIA - Prvý internetový denník pre poµnohospodárstvo, potravinárstvo, lesné a vodné hospodárstvo.
 • Americké automobily v ČR a SR - online   - V±etko čo ste chceli viede» o amerických automobiloch.
 • Budýk - Diskusné fórum pre mladých a µivých.
 • Business Wizard   - Ekonomické informácie pre kaµdého (dianie vo svete, dianie doma, euro - patrí Európe).
 • E-Zine Vizia
 • Euneco - European network company, spravodajstvo, vyhµadávač, počasie, kurzy, voµná SMS brána, TV program, média, in±titúcie, horoskop, zoznamka, XXX net, bazar, hobby.
 • Fashionweb - Móda, design, kolekcie, catwalk a aktuálna téma. Časopis o móde a o v±etkom okolo toho.
 • FleshNews - Prvý slovenský e-zine priná±ajúci pôvodné spravodajstvo v angličtine od renomovaných svetových agentúr. Aktualizovaný priebeµne.
 • Glóbus - Prvý slovenský internetový denník - bohaté, prehµadné spravodajstvo.
 • HW magazín - Virtuálny časopis pre elektroniku a výpočtovú techniku.
 • HW server - Mirror českého HW servera p.Reháka firmou DEMAX Ko±ice.
 • Haja Report - Časopis vydáva firma HajaConsult s.r.o. Pre±ov a je určený pre stálych zákazníkov, rozoberá problematiku ekonomického a právneho poradenstva.
 • Inet - Časopis o INTERNETE.
 • Interes - Najnov±ie filmy, knihy, svet Internetu.
 • International DX Press - Rádioamatérsky týµdenník pre DXmanov.
 • Kinn's site - Informačné články, novinky, piko±ky, zaujímavosti, odkazy na voµne stiahnuteµné mp3 a hry.
 • PeCe Weekly News - E-mailový týµdenník o počítačoch - news, obchodné správy, hw info.
 • Prielom - Elektronický časopis o počítačovom undergrounde.
 • Pupa cybermag - Časopis kde si kaµdý môµe niečo napísa» a prida».
 • Rarach - Nový internetový časopis plný humoru, satiry a politickej irónie.
 • Revista de Prensa Eslovaca     - Denné správy o politickom a ekonomickom dianí na Slovensku v ±panielskom jazyku.
 • Runtime Error   - Magazín novej generácie o počítačových hrách, hardvéri, softvéri, Internete a kultúre.
 • Sie»ovka    - Vynikajúci Internet časopis, denná aktualizácia, známe osobnosti.
 • Slovakia Online - Slovensko na linke.
 • The Slovak Tribune - Občasné noviny zo Slovenska.
 • Thiz Iz Your PhuturE - Spravodajstvo, internet, linux, underground, muzika & spol.
 • Tribúna - Časopis, ktorý ide aµ do detailov, časopis, ktorý si vás získa.
 • Vízia - Nájdete tu novinky - WWW, IRC, ftipáreň, S»ahovňu a jednu bomba vec - reklama úplne zadarmo.
 • Weboholik - Týµdenník v±etkých WWW závislých.
 • Xtreme Digest - Ko±ický ezine.
 • Zber - E-zine extrémne uletenej amatérskej literárnej tvorby.
 • inZine - intenzívny internetový megazín   - Hudba, film, divadlo, výtvarné umenie, relax. Články na internete nielen o internete. Aktualizované denne. Vydáva Gratex International.
 • proMANAGER - Online časopis o informačných a komunikačných technológiách pre manaµérov a IT pracovníkov.

Regionalne a ostatne

Ak chcete pridat linku na www, mate pripomienky alebo namety, neostychajte sa, prosim, kontakovat autora prostrednictvom emailu alebo stranky pripomienok.