Jazyk
• Slovensky
• English

Menu Export
• Úvod
• Slovensko
• Čechy
• Obch.listy
• Banky
• Komory
• Inštitúcie Eur.
• Inštitúcie ost.
Vzdelanie
• Encyklopédie
• Offshore
• Právo
• Poistenie
• Preprava
• Colnice
• Ministerstvá
• Vyhľadáče
• Spravodajstvo
• Výstavy
• Kontakt

Kontaktné adresy na ministerstvá SR a agentúry, fondy podporujuce MO

FPZO - Fond pre podporu zahranicneho obchodu - konecne nieco od statu na podporu MO a na internete
NADSME - Narodna agentura pre rozvoj stredneho a maleho podnikania

Kontaktné adresy na ministerstvá SR

Úrad vlády
Ministerstvo zahraničných vecí
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo poµnohospodárstva
Ministerstvo dopravy, pô±t a telekomunikácií
Ministerstvo kultúry
Ministerstvo ±kolstva
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo µivotného prostredia
Ministerstvo spravodlivosti
Ministerstvo obrany
Ministerstvo hospodárstva
Ministerstvo pre správu a privatizáciu
Ministerstvo financií
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo výstavby a verejných prác
©tatistický úrad
Fond národného majetku
The Union of Slovak Entrepreneurs
Protimonopolný úrad
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Company for Insurance Export Credits


Agentúry a fondy podporujúce MO v SR

SNAZIR a.s. /Slovenská národná agentúra pre investície a rozvoj/
Národná agentúra pre rozvoj
Regionálna agentúra ®ilina
Povaµský a Kysucký Podnikatel'ský Fond, a.s.
Fond na podporu zahraničného obchodu

Úrad vlády
Nám. Slobody 1
813 70
Bratislava
Tel:+421-7-3595111
Fax:+421-7-397 595

Ministerstvo zahraničných vecí
Viedenská 5 (INCHEBA)
851 00 Bratislava
Tel: +421-7-3704111
Fax:+421-7-376 364

Ministerstvo vnútra
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Tel:+421-7-5461111
Fax:+421-7-367 746

Ministerstvo poµnohospodárstva
Dobrovicova 12
812 66 Bratislava
Tel: +421-7-3066111
Fax:+421-7-361 834

Ministerstvo dopravy, pô±t a telekomunikácií
Nám. Slobody 6
810 05 Bratislava
Tel:+421-7-359 251-2
Fax:+421-7-254 800

Ministerstvo kultúry
Námestie SNP 33
811 01 Bratislava
Tel:+421-7-53315 84
Fax:+421-7-3066 457

Ministerstvo ±kolstva
Hlboká 2
811 03 Bratislava
Tel: +421-7-391 811-6
Fax:+421-7-397 098

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
POB 52
830 07 Bratislava
Tel:+421-7-376 077
Fax:+421-7-377 934

Ministerstvo µivotného prostredia
Hlboká 2
811 33 Bratislava
Tel: +421-7-392 451-9
Fax:+421-7-391 201

Ministerstvo spravodlivosti
®upné nám. 13
81311 Bratislava
Tel:+421-7-5353111
Fax:+421-7-5315 952

Ministerstvo obrany
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Tel:+421-7-250 320
Fax:+421-7-258 904

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
82715 Bratislava
Tel:+421-7-57411 11
Fax:+421-7-237 827

Ministerstvo pre správu a privatizáciu
Drieňová 24
820 09 Bratislava
Tel:+421-7-2997111
Fax:+421-7-233 335

Ministerstvo financií
©tefanovičova 5
813 08 Bratislava
Tel: +421-7-51811 11
Fax:+421-7-398 042

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
©pitálska 4
816 43 Bratislava
Tel:+421-7-3381111
Fax:+421-7-321 258

Ministerstvo výstavby a verejných prác
©pitálska 8
816 44 Bratislava
Tel: +421-7-3381111
Fax:+421-7-53612 03

©tatistický úrad
Miletičova 3
824 67 Bratislava
Tel:+421-7-2056111
Fax:+421-7-214 601

Fond národného majetku
Drieňová 27
821 01 Bratislava
Tel: +421-7-5701 111
Fax:+421-7-5701 484

The Union of Slovak Entrepreneurs
Cukrová 14
811 39 Bratislava
Tel/Fax:+421-7-368 872

Protimonopolný úrad
Drieňová 24
820 09 Bratislava
Tel: +421-7-2997111
Fax:+421-7-233 572

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9
816 03 Bratislava
Tel:+421-7-533 32 72
Fax:+421-7-533 07 54

Company for Insurance Export Credits
Grösslingova 1
811 00 Bratislava
Tel:+421-7-539 81 11
Fax:+421-7-53616 24

 

SNAZIR a.s. /Slovenská národná agentúra pre investície a rozvoj/
Sládkovičova 7
811 06 Bratislava
Tel:+421-7-53 35175
Fax:+421-7-53 35 022

Národná agentúra pre rozvoj
Nevädzova 5
821 01 Bratislava
Tel:+421-7-237 53
Fax:+421-7-5222 434

Regionálna agentúra ®ilina
J. Milcona 58
010 01 ®ilina
Tel:+421-89-62 24 91
Fax:+421-89-62 00 46

Povaµský a Kysucký Podnikatel'ský Fond, a.s.
Horný Val 15/ 17
010 01 ®ilina
Tel:+421-89-624 039
Fax:+.421-89-624 065

Fond na podporu zahraničného obchodu
Nobelova 18
831 02 Bratislava
Tel:+421-7-5031 214
Fax:+421-7-5031 215