Jazyk
• Slovensky
• English

Menu Export
• Úvod
• Slovensko
• Čechy
• Obch.listy
• Banky
• Komory
• Inštitúcie Eur.
• Inštitúcie ost.
Vzdelanie
• Encyklopédie
• Offshore
• Právo
• Poistenie
• Preprava
• Colnice
• Ministerstvá
• Vyhľadáče
• Spravodajstvo
• Výstavy
• Kontakt

Informácie o colniciach nájdete na týchto stránkach:

http://www.dflex.sk/ Colný informačný systém

http://www.sinet.sk/colnica/ Colný úrad Poprad

http://www.colnica.sk/ Colný úrad Bratislava

 

Colne riaditeµstvo SR
Mierová 23
Bratislava
Tel.: +421 7 23 86 20

Colnica Bratislava
Miletičova 42
Bratislava
Tel.: +421 7 32 96 93

Colnica Čadca
Nádraµná
Čadca
Tel.: +421 0824/252 44

Colnica Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
Tel.: +421 0949 921 80

Colnica Dolný Kubín
Colnica S. Nováka
Dolný Kubín
Tel.: +421 0845 643 03

Colnica Dunajská Streda
Povodská 14
Dunajská Streda
Tel.: +421 0709 243 30

Colnica Galanta
Priemyselná 4
Galanta
Tel.: +421 0707 47 56

Colnica Humenné
Sokolovská F2
Humenné
Tel.: +4210933 34 90

Colnica Komárno
Most
Komárno
Tel.: +421 0819/2326

Colnica Ko±ice
Jiskrova 5
Ko±ice
Tel.: +421 095 622 2228

Colnica Levice
Tolstého 3
Levice
Tel.: +421 0813 210 09

Colnica Lučenec
Jilemnického 16
Lučenec
Tel.: +421 0863219 85

Colnica Martin
J. Nováka 16
Martin
Tel.: +421 0842 384 60

Colnica Michalovce
Hos»ovce
Tel.: +421 0946 921 59

Colnica Nitra
©tefánikova 75
Nitra
Tel.: +421 087/522219

Colnica Poprad
Mukačevská 22
Poprad
Tel.: +421 092 470 56

Colnica Prievidza
Nábr. Sv. Metoda
Prievidza
Tel.: +421 0862 241 14

Colnica Rimavská Sobota
Malinovského 14
Rimavská Sobota
Tel.: +421 0866 218 17

Colnica Roµňava
E. Rótha 30
Roµňava
Tel.: +421 0942 243 31

Colnica Spi±ská Nová Ves
Marku±ovská cesta 41
Spi±ská Nová Ves
Tel.: +421 0965 232 510819/2326

Colnica Stará ˇubovňa
Stará ˇubovňa
Tel.: +421 0963 218 65

Colnica Senica
Továrenská 1
Senica
Tel.: +421 0802/7991/2

Colnica Svidník
Nábreµná ul.
Svidník
Tel.: +421 0937 232 70

Colnica ©túrovo
Nám. Slobody 9
©túrovo
Tel.: +421 0810 3006-8

Colnica Topoµčany
M. Rázusa 34
Topoµčany
Tel.: +421 0815 268 66

Colnica Trebi±ov
By±ta
Tel.: +421 0948 928 18

Colnica Trenčín
©túrovo nám. 10
Trenčín
Tel.: +421 0831/340 43

Colnica Trnava
Ruµová 9
Trnava
Tel.: +421 0805 214 91

Colnica Veµký Krtí±
Osloboditeµov 31
Veµký Krtí±
Tel.: +421 0854 220 95

Colnica Vranov nad Topµou
Vranov nad Topµou
Tel.: +421 0931 248 71

Colnica Vy±né Nemecké
Colnica
Vy±né Nemecké
Tel.: +421 0947 982 52

Colnica Zvolen
Masarykova 325
Zvolen
Tel.: +421 0855 223 02

Colnica ®iar nad Hronom
Priemyselná 106
®iar nad Hronom
Tel.: +421 0857 42 78

Colnica ®ilina
Obchodná 15
®ilina
Tel.: +421 089 556 97